CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Mẫu tờ rơi và sách mỏng về bảo hiểm y tế với người nhiễm ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 12:01:58 GMT+7

Mẫu tờ rơi và sách mỏng về bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV/AIDS

13/03/2016 | 1416 lượt xem

Nhằm góp phần tăng số lương người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế hàng năm và vận động chính sách cho người nhiễm HIV cho có thẻ BHYT được BHYT chi trả các dịch vụ KCB, được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của UNAIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành xong 02 tài liệu truyền thông mẫu về bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV.
Tài liệu thứ nhất là mẫu tờ rơi với đối tượng sử dụng chủ yếu dùng là người nhiễm HIV. Mục đích chính dùng để truyền thông thay đổi hành vi để người nhiễm HIV tham gia BHYT hoặc vận động các các cơ quan, tổ chức, đơn vị hỗ trợ thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. Nội dung tờ gấp đã chuyển tải được các thông điệp như sự cần thiết của bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV; Quyền lợi của người nhiễm HIV khi tham gia bảo hiểm y tế; Thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; Mức đóng góp khi tham gia BHYT; Hướng dẫn cách tham gia bảo hiểm y tế.
Tài liệu thứ hai là mẫu sách mỏng với đối tượng sử dụng chủ yếu dành cho cán bộ y tế và cả những cán bộ tham gia vào hoạch định chính sách liên quan đến BHYT cho người nhiễm HIV. Nội dung sách mỏng chia làm 2 phần, phần I giới thiệu chung và nguyên tắc của BHYT; Sự cần thiết của BHYT cho người nhiễm HIV; Tiếp cận và sử dụng BHYT cho người nhiễm HIV; Nguyên nhân người nhiễm HIV/AIDS không tiếp cận và sử dụng bảo hiểm y tế; Chi phí điều trị cho người nhiễm HIV không làm tăng ghánh nặng cho người nhiễm HIV; Phần II giới thiệu BHYT những điều người nhiễm HIV cần biết, phần này chi tiết nhu quyền lợi khi tham gia BHYT; mức đóng, mức hưởng; thủ tục khi khám chữa bệnh; thủ tục chuyển tuyến; cách tham gia; cách đăng ký khám chữa bệnh…
Toàn bộ nội dung tài liệu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS (www.vaac.gov.vn)

Download tài liệu: Download
File thiết kế của tài liệu (Coredraw):