CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin bộ, ngành TW > Ngành Y tế triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy ...

Thứ Tư, 12/06/2024 | 21:56:07 GMT+7

Ngành Y tế triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

06/06/2024 | 374 lượt xem

Bộ Y tế vừa có văn bản số 3092/BYT-AIDS ngày 6/6/2024 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trong ngành Y tế.
 

Văn bản này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy".
Để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động: 
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động.
2. Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường các biện pháp can thiệp giảm tác hại cho người sử dụng ma túy trong ngành Y tế. 
3. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về phòng, chống ma túy. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định.
4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là tại trạm y tế cấp xã. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa phương. 
5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại địa phương.
Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chi tiết xem tại đây.