CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm ...

Thứ Tư, 05/10/2022 | 02:23:21 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV phát biểu tại...

22/03/2021 | 1539 lượt xem