CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hỏi đáp > HIV/AIDS - những điều bạn cần biết > Phòng chống HIV Thông qua Nhắn tin Di động cho Nam giới ...

Thứ Sáu, 23/02/2024 | 13:12:47 GMT+7

Phòng chống HIV Thông qua Nhắn tin Di động cho Nam giới Quan hệ tình dục Đồng giới (M-Cubed): Giao thức thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng

22/08/2021 | 2682 lượt xem | Trung Bách

Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiếp tục là nhóm nguy cơ bị ảnh hưởng chủ yếu trong đại dịch HIV ở Hoa Kỳ và là nhóm ưu tiên giảm nguy cơ trong các mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng chống HIV.

 Các nghiên cứu mô hình hóa đã chứng minh rằng một gói toàn diện các can thiệp phòng ngừa và chăm sóc HIV phù hợp với tình trạng có khả năng làm giảm đáng kể các ca nhiễm mới trong nhóm MSM. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các dịch vụ phòng ngừa cơ bản, bao gồm xét nghiệm HIV, xét nghiệm lây nhiễm qua đường tình dục (STI), phân phối bao cao su, phân phối chất bôi trơn tương thích với bao cao su và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), là chưa tối ưu. Hơn nữa, cần có các chiến lược y tế công cộng mạnh mẽ hơn để thúc đẩy sự tham gia vào chăm sóc HIV và giảm tải lượng vi rút trong nhóm MSM sống chung với HIV. Các công cụ sức khỏe di động (mHealth) có thể giúp thông báo và khuyến khích MSM liên quan đến việc dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV, đặc biệt là ở nam giới không được tiếp cận với các dịch vụ y tế thông thường. Giao thức này trình bày chi tiết về thiết kế và quy trình của một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) về một can thiệp mHealth mới bao gồm một ứng dụng phòng chống HIV toàn diện và các thông điệp dựa trên video và văn bản ngắn gọn, được điều chỉnh phù hợp được trình bày một cách có hệ thống cho những người tham gia dựa trên HIV của những người tham gia.
Mục tiêu của thử nghiệm là kiểm tra tính hiệu quả của ứng dụng Nhắn tin di động dành cho nam giới (M-Cubed, hoặc M3) trong số ít nhất 1200 MSM ở Atlanta, Detroit và New York. Mục tiêu là để xác định khả năng tăng xét nghiệm HIV (nam giới âm tính với HIV), xét nghiệm STI (tất cả nam giới), sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn (tất cả nam giới), đánh giá tính đủ điều kiện PrEP, mức độ hấp thu PrEP (nam giới có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn ), tham gia vào việc chăm sóc HIV (nam giới sống chung với HIV), sử dụng và tuân thủ các thuốc điều trị ARV (nam giới sống chung với HIV). Một lợi ích duy nhất của phương pháp này là can thiệp bao gồm cả tình trạng huyết thanh HIV, bao gồm cả MSM âm tính với HIV và HIV dương tính. Nghiên cứu dùng phương pháp
Nghiên cứu triển khai với phương pháp MSM được tuyển dụng thông qua các phương pháp tiếp cận trực tuyến và dựa trên địa điểm ở Atlanta, Detroit và Thành phố New York. Những người đàn ông đủ điều kiện và được sự đồng ý được ngẫu nhiên tham gia can thiệp (truy cập ngay vào ứng dụng M3 trong thời gian ba tháng) hoặc vào nhóm kiểm soát danh sách chờ (truy cập chậm). Kết quả được đánh giá ngay sau khi can thiệp hoặc giai đoạn kiểm soát, và một lần nữa ba và sáu tháng sau giai đoạn can thiệp. Kết quả chính sẽ được báo cáo dưới dạng tỷ lệ hiện hành theo giai đoạn hoặc các mối nguy, tùy thuộc vào kết quả. Khi thích hợp, các kết cục huyết thanh / nguy cơ cụ thể sẽ được đánh giá trong các phân nhóm có liên quan. Những người đàn ông được chọn ngẫu nhiên vào tình trạng kiểm soát được cung cấp cơ hội sử dụng (và đánh giá) ứng dụng M3 trong khoảng thời gian ba tháng sau khi đánh giá kết quả RCT cuối cùng. Nghiên cứu đã tuyển người thử nghiệm bắt đầu vào tháng 1 năm 2018 và kết thúc vào tháng 11 năm 2018. Tổng cộng 1229 MSM đã được ghi danh. Việc thu thập dữ liệu được hoàn thành vào tháng 9 năm 2019. Cuối cùng, nghiên cứu đã cho thấy ứng dụng di động M3 này nhằm xác định tác động của can thiệp bao gồm cả tình trạng huyết thanh HIV đối với việc sử dụng nhiều kết quả dự phòng và chăm sóc HIV trong nhóm MSM. Một điểm mạnh của thiết kế là nó kết hợp một lượng mẫu lớn và phạm vi rộng của MSM với các nhu cầu dự phòng khác nhau ở ba thành phố có tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM cao.