CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Quyết định 07/QĐ-AIDS ngày 16/01/2024 về việc Ban hành Kế ...

Thứ Năm, 23/05/2024 | 15:42:05 GMT+7

Quyết định 07/QĐ-AIDS ngày 16/01/2024 về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2024

16/01/2024 | 1602 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Quyết định 07/QĐ-AIDS ngày 16/01/2024 về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2024. Xem Quyết định tại đây:

Quyết định 07/QĐ-ADIS

Phụ lục

Kế hoạch CCHC