CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Quyết định 286/QĐ-AIDS ngày 28/12/2021 về việc Ban hành Kế ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 20:45:20 GMT+7

Quyết định 286/QĐ-AIDS ngày 28/12/2021 về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

29/12/2021 | 1956 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Quyết định 286/QĐ-AIDS ngày 28/12/2021 về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. Xem Quyết định tại đây:

Quyết định 286/QĐ-AIDS

Phụ lục

Kế hoạch CCHC