CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Báo cáo > Quyết định 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 20:31:48 GMT+7

Quyết định 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024

21/03/2024 | 2084 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 

Tải tại đây