CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Báo cáo > Báo cáo dịch HIV/AIDS > Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và ...

Thứ Ba, 31/01/2023 | 16:58:00 GMT+7

Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

25/06/2021 | 8096 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tải tại đây