CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huống ...

Thứ Hai, 15/04/2024 | 19:47:27 GMT+7

Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huống (ED-PrEP)

23/06/2020 | 7230 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn 309/AIDS - ĐT ngày 03/6/2020 về việc chuyển đổi sổ theo dõi khách hàng mới và Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huống (ED-PrEP).

Tải về 1.

Tải về 2.