CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

Thứ Tư, 18/05/2022 | 10:26:47 GMT+7

Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

22/03/2021 | 288 lượt xem