CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

Thứ Tư, 08/12/2021 | 23:23:30 GMT+7

Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

22/03/2021 | 104 lượt xem