CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

Thứ Ba, 30/11/2021 | 04:25:40 GMT+7

Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

22/03/2021 | 99 lượt xem