CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Tài liệu họp 24/1/2022

Thứ Bảy, 09/12/2023 | 05:31:21 GMT+7

Tài liệu họp 24/1/2022

18/01/2022 | 6908 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Họp đồng thuận về Hợp đồng xã hội ngày 24/1/2022

Tải xuống file doc

Tải xuống file pdf