CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Tài liệu họp 24/1/2022

Thứ Ba, 31/01/2023 | 17:10:03 GMT+7

Tài liệu họp 24/1/2022

18/01/2022 | 6725 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Họp đồng thuận về Hợp đồng xã hội ngày 24/1/2022

Tải xuống file doc

Tải xuống file pdf