CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác > Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo ...

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 01:38:08 GMT+7

Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS

30/11/-0001 | 6851 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
Toàn bộ tài liệu tiếng việt: Download
Toàn bộ tài liệu tiếng anh: Download