CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia chăm sóc, điều trị và hỗ trợ ...

Thứ Ba, 23/07/2024 | 06:54:31 GMT+7

Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ phơi nhiễm và nhiễm HIV

23/04/2016 | 1311 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ phơi nhiễm và nhiễm HIV.

Quyết định của Bộ Y tế: Download
Tài liệu: Download