CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hợp tác quốc tế > Dự án EPIC > THÔNG BÁO: Mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê máy ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:39:20 GMT+7

THÔNG BÁO: Mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ cho Dự án EPIC

30/01/2024 | 190 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-BYT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm thứ năm của dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (Dự án EPIC) do CDC Hoa Kỳ viện trợ;
Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS – Dự án EPIC trân trọng kính mời quý Công ty gửi báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ để phục vụ thu thập, lưu trữ dữ liệu giám sát tình hình dịch và số liệu tài chính của Dự án EPIC, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, BQL TDA EPIC tại 06 tỉnh/thành phố năm 2024 (12 tháng kể từ tháng 3/2024). 

Chi tiết xem tại đây.