CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG ...

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 18:54:29 GMT+7

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

22/08/2022 | 985 lượt xem

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đăng tuyển cán bộ Dự án

TOR và Thông báo tuyển dụng xem tại đây