CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Thu thập chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc năm 2019

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 14:26:45 GMT+7

Thu thập chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc năm 2019

20/05/2019 | 653 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo bộ công cụ thu thập chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc năm 2019