CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Thực hiện quản lý, cấp phát thuốc ARV cho người bệnh ...

Thứ Sáu, 03/12/2021 | 08:23:51 GMT+7

Thực hiện quản lý, cấp phát thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS tại trạm y tế xã phường

28/04/2016 | 314 lượt xem

Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu hướng dẫn thực hiện việc quản lý, theo dõi  và cấp phát thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS tại trạm y tế xã/phường/thị trấn.

Tải về 1