CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tế

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:46:51 GMT+7

Tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tế

07/07/2021 | 4583 lượt xem | HH

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra đối với đảng bộ, chi bộ năm 2021 và Quyết định số 67-QĐ/ĐU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra đối với các đảng bộ, chi bộ, ngày 07/7/2021, Đảng ủy Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ làm Phó Trưởng Đoàn cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra. Tham dự tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí Thư Đảng ủy Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy Cục, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, các cán bộ phụ trách công tác đảng vụ của các Chi bộ.
 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Lợi nêu lên mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ, chi bộ trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy trong các đảng bộ, chi bộ; Tổ chức kiểm tra góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cấp ủy các đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; Đồng thời, đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ, chi bộ.
Báo cáo Đoàn Kiểm tra, thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Nguyễn Chí Lung cho biết: Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm 04 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Giám sát, Chi bộ Dự phòng và Chi bộ Điều trị với 44 đảng viên, trong đó 09 đảng viên có học vị tiến sĩ trở lên (03 người có học hàm Phó Giáo sư), 25 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 8 đảng viên có trình độ đại học, 01 đảng viên có trình độ trung cấp. Trong Đảng bộ, có 01 đảng viên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế.
Năm 2020, Đại hội Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS khóa IV đã được tổ chức thành công tốt đẹp và bầu được 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các Chi bộ trực thuộc cũng đã tổ chức thành công các đại hội Chi bộ. Đảng ủy đã ban hành đầy đủ các văn bản về tổ chức và triển khai thực hiện công tác Đảng theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên. Các Chi ủy thuộc Đảng bộ Cục cũng thông qua và ban hành các văn bản theo nhiệm vụ của từng Chi bộ. Đảng bộ Cục luôn chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên. Đảng bộ cũng luôn quan tâm nâng cao, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng. Liên tục bồi dưỡng, bổ sung lực lượng đảng viên mới. Năm 2020-2021, đã giới thiệu và kết nạp cho 05 đảng viên mới, chuẩn bị kết nạp thêm 02 Đảng viên mới, phân công đảng viên xem xét, thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú. Các đồng chí đảng viên luôn luôn giữ gìn phẩm chất chính trị của mình, quan hệ chan hòa với quần chúng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: Tập thể Đảng ủy Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS dù rất bận rộn với công việc chuyên môn nhưng rất quan tâm đến công tác Đảng. Đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, một tập thể rất đoàn kết, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của Cục. Đảng ủy Cục
đã chấp hành và thực hiện tốt khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn chuyên môn.
Trong thời gian qua, Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể Đảng ủy Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên.

Đối với từng thành viên trong Đảng ủy, luôn gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống; tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Đảng bộ cần chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt cho phong phú, thiết thực hơn. Ban hành bổ sung thêm quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Cục và các Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDs. Chỉnh sửa một số điểm trong các báo cáo cho phù hợp, đảm bảo thống nhất, tập trung, dân chủ.

 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Y tế cùng Đoàn kiểm tra và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, đồng thời hứa sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác Đảng, ổn định tư tưởng các Đảng viên, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ cuộc họp sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra.