CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > TRANH CÁT | CUỘC ĐỜI MỚI - HÀNH TRÌNH MỚI

Thứ Bảy, 09/12/2023 | 05:43:39 GMT+7

TRANH CÁT | CUỘC ĐỜI MỚI - HÀNH TRÌNH MỚI

18/07/2021 | 3745 lượt xem | KNT

Bạn đọc Cùng nhìn ngắm tác phẩm của Kết Nối Trẻ thực hiện nhân dịp ngày 1/12 - Ngày thế giới phòng, chống HIV AIDS và 30 năm Việt Nam ứng phó với chương trình phòng chống AIDS.