CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:30:35 GMT+7

Truyền thông, can thiệp

Tài liệu đào tạo điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho dược sỹ và nhân viên cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị Methadone

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu đào tạo điều trị nghiện các chất ...

Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Vaac.gov.vn-Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS Kính ...