CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Xét nghiệm HIV > Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 09:28:48 GMT+7

Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS

05/01/2016 | 7615 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS.
Báo cáo Miền Bắc: 
File 1
File 2
Báo cáo Miền Nam: Download