CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 22:37:15 GMT+7

Chăm sóc điều trị

Tài liệu chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu tài liệu chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS cho ...

Mẫu tờ rơi và sách mỏng về bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV/AIDS

Nhằm góp phần tăng số lương người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế hàng năm và vận động chính sách ...

Báo cáo ước tính chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu : Báo cáo ước tính chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế ...