CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 22:28:15 GMT+7

Các yếu tố kinh tế xã hội và chủng tộc ảnh hưởng đến việc chăm sóc HIV tại Hoa Kỳ

10/08/2022 | 1248 lượt xem

Trong thời gian gần đây, tại Hoa Kỳ, Các yếu tố kinh tế xã hội và chủng tộc  và dân tộc có nguy cơ cao nhất đối với HIV đã thay đổi theo các nghiên cứu được thực hiện gần đây.

Ban đầu, dịch HIV tập trung chủ yếu ở những người đàn ông Da trắng đồng tính trong những năm trước. Tuy nhiên Theo thời gian, điều này đã chuyển sang những người da màu. Nhóm nguy cơ cũng bao gồm những người tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn. Theo số liệu dịch của CDC Hoa Kỳ thì việc này liên quan đến hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV nhiều hơn. 
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là một phương pháp phòng chống HIV hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận PrEP thường bị hạn chế ở các nhóm dân tộc thiểu số, chủng tộc và thu nhập thấp ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, tỷ lệ áp dụng PrEP trong các nhóm thiểu số về chủng tộc, tình dục và giới tính vẫn tương đối thấp.
Tiến sĩ Denis Nash, giáo sư dịch tễ học xuất sắc tại Đại học City of New York ở Thành phố New York cũng thảo luận tại sao việc sử dụng PrEP thấp trong các nhóm này và những nhà cung cấp dịch vụ có thể làm gì để giúp quản lý nguy cơ HIV ở những bệnh nhân này. Trong cuộc thảo luận ông đưa ra một số lý do tỉ lệ tiếp cận PrEP thấp như: khó tiếp cận; một số rào cản của hệ thống y tế; Thiếu thông tin về PrEP, PEP và thông tin dịch vụ HIV; Tính cá nhân trong việc sử dụng thuốc; Thiếu tư vấn dịch vụ;
Đồng thời trong cuộc chia sẻ với Báo, Ông cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu từ sáng kiến LITE của NIH, đề cập đến những cách tốt nhất để tiếp cận và thu hút các nhóm nguy cơ về các chiến lược phòng chống HIV.
 
 Tiến sĩ Nash chia sẻ thông tin về PrEP với báo chí tại cuộc thảo luận

Thông tin chi tiết cuộc thảo luận của Tiến sĩ Nash về nghiên cứu PrEP ở link sau: reference.medscape.com/recap/966578

 

Trung Bách