CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị HIV trong tình hình COVID-19

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 07:03:23 GMT+7

Điều trị HIV trong tình hình COVID-19

19/08/2021 | 8876 lượt xem

Do tác động của dịch COVID-19 thì một số cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS có nguy cơ bị cách ly, ảnh hưởng đến việc khám và cấp thuốc ARV ở người nhiễm HIV. Nhằm đảm bảo người nhiễm HIV  hoặc người bệnh bị cách ly được điều trị liên tục, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành công văn số 190/AIDS-ĐT ngày 31/3/2021 về việc Khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình COVID-19.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS và các đơn vị liên quan lập Kế hoạch xác định phương án khả thi nhằm duy trì việc khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS, người điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) trong trường hợp có một hoặc nhiều cơ sở điều trị HIV/AIDS (CSĐT), cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP (sau đây gọi chung là CSĐT) bị cách ly, giả định các phương án như sau:
1. Đối với các tỉnh/thành phố có nhiều CSĐT, trong đó có một hoặc một số CSĐT bị cách ly : nhân viên y tế của CSĐT bị cách ly thông báo nhanh nhất cho người bệnh HIV/AIDS, người điều trị PrEP đang điều trị về việc không tiếp nhận tại CSĐT HIV/AIDS, đồng thời tư vấn, hướng dẫn người bệnh về điều trị tiếp tục tại CSĐT HIV/AIDS phù hợp theo kế hoạch đã lập để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người bệnh HIV/AIDS.
2. Đối với các tỉnh/TP có một CSĐT duy nhất lại bị cách ly: Sở Y tế quyết định cơ sở y tế thay thế trong địa bàn tỉnh, thành phố chịu trách khám, cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV. Trường hợp chuyển người bệnh sang các CSĐT của tỉnh, thành phố giáp ranh, báo cáo ngay cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp kịp thời.
3. Trong tất cả các phương án trên, ưu tiên khả năng cấp phát thuốc tại một số Trạm y tế xã/phường phù hợp với người bệnh nhưng cần được đồng thuận của người bệnh và giữ bí mật danh tính cho người bệnh.
4. Trường hợp người bệnh đang điều trị thuốc ARV, người điều trị dự phòng PrEP bị cách ly: cơ sở y tế đang theo dõi người bệnh chịu trách nhiệm cấp phát thuốc ARV cho người bệnh thông qua một cán bộ y tế được phân công hỗ trợ cơ sở cách ly.
Đồng thời, Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm điều tiết thuốc ARV  giữa các cơ sở y tế trong tỉnh (bao gồm cả các cơ sở chưa phải CSĐT nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp). Trường hợp người bệnh được chuyển đến khám và cấp thuốc ARV tại tỉnh khác, đề nghị khẩn cấp báo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để hỗ trợ, điều phối. 
Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp giải quyết. Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục có hướng dẫn bổ sung nhằm đảm bảo người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục.
Toàn văn văn bản xem tại đây


 

Thu Phương