CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị HIV trong tình hình COVID-19

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 07:12:51 GMT+7

Kê đơn cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19

19/08/2021 | 10100 lượt xem

Hiện nay thuốc ARV nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế mua bằng hình thức đàm phán giá (thuốc Avonza và thuốc Acriptega) đang được nhà thầu cung cấp cho các cơ sở điều trị căn cứ theo kế hoạch nhu cầu thuốc ARV do cơ sở gửi nhà thầu cung ứng thuốc.
Để hạn chế tối đa số lượt người đến khám tại các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp phát thuốc tối đa không quá 90 ngày cho người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được phản ánh từ một số cơ sở điều trị hiện chưa cấp 02 thuốc ARV trên với số lượng 90 ngày sử dụng cho người bệnh HIV/AIDS.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn khẩn trương thực hiện kê đơn cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS theo công văn số 597/AIDS-ĐT ngày 03/8/2021.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn khẩn trương thực hiện Kê đơn cấp phát thuốc ARV cho người nhiễm HIV điều trị ngoại trú, bao gồm cả 02 thuốc Avonza và thuốc Acriptega, với số lượng tối đa không quá 90 ngày. Đồng thời thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ sở điều trị HIV/AIDS về thời điểm cấp phát thuốc ARV số lượng tối đa không quá 90 ngày cho người bệnh HIV ngoại trú để cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29/4/2021 về việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Công văn số 1126/BHXH-CSYT).

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện các nội dung trên, kịp thời thông báo các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết. 

Toàn văn công văn tại đây