CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị HIV trong tình hình COVID-19

Thứ Sáu, 30/09/2022 | 08:15:55 GMT+7

Khám, cấp thuốc cho người bệnh HIV/AIDS do tác động của dịch COVID-19

25/08/2021 | 7572 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch 
COVID-19, công văn số 1024/BYT-AIDS ngày 07/3/2017 hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật, trong bối cảnh một số tỉnh/thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành công văn số 644/AIDS-ĐT ngày 24/8/2021 về việc Khám, cấp thuốc cho người bệnh HIV/AIDS do tác động của dịch COVID-19.

Trong công văn, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khám, cấp thuốc ARV, thuốc điều trị và điều trị dự phòng bệnh nhiễm trùng cơ hội, bệnh đồng nhiễm cho người bệnh HIV/AIDS. 
Trong trường hợp người bệnh nghiễm COVID-19 hoặc bị cách ly hoặc sống tại khu vực bị phong tỏa cần thông báo ngay cho cơ sở khám chữa bệnh (Nơi cấp Giấy hẹn khám lại hoặc Sổ khám bệnh, Sổ Y bạ hẹn khám lại)
Trong trường hợp Cơ sở khám chữa bệnh bị phong tỏa hoặc cách ly y tế cần thông báo ngay cho người bệnh việc tạm dừng khám chữa bệnh và thông tin của Cơ sở khám chữa bệnh mới do Sở Y tế chỉ định chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, cấp thuốc ARV (bao gồm địa chỉ, số điện thoại liên hệ). 
Cơ sở Khám chữa bệnh thực hiện cấp thuốc với số lượng không quá 90 ngày sử dụng cho người bệnh theo đúng tiêu chuẩn nhận thuốc từng nguồn; tổng hợp chứng từ cấp thuốc cho người bệnh theo tình huống cụ thể và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và thực hiện các trách nhiệm khác về KCB và thanh toán KCB BHYT theo hướng dẫn tại công văn số 6373/BYT-BH.
Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ phối hợp để thống nhất giải quyết.
Toàn văn công văn 644/AIDS-ĐT 
Toàn văn công văn 6373/BYT-BH