CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Thứ Tư, 22/05/2024 | 12:03:53 GMT+7

Pháp: PrEP giảm 60% ca nhiễm HIV ở nam giới

04/02/2022 | 396 lượt xem

Một nghiên cứu ở Pháp kết hợp chẩn đoán HIV mới ở nam giới trưởng thành đã sử dụng PrEP với chẩn đoán ở nam giới có nguy cơ tương tự nhưng chưa dùng nó, đã phát hiện ra rằng hiệu quả tổng thể của PrEP trong việc ngăn chặn lây nhiễm ở nhóm dân số có nguy cơ cao này là 60 %

Con số hiệu quả 60% này bao gồm một số nam giới đã ngừng PrEP ít nhất ba tháng trong thời gian nghiên cứu và trong nhiều trường hợp không tiếp tục lại. Hiệu quả của PrEP ở nam giới không ngừng PrEP là 86%, tương tự như trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

Hugo Jourdain và các đồng nghiệp, từ Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Thuốc và Sản phẩm Y tế (ANSM), cũng phát hiện ra rằng PrEP chỉ có 26% hiệu quả ở nam giới dưới 30 tuổi, so với 83% ở nam giới trên 40 tuổi và không có hoặc thậm chí hiệu quả tiêu cực ở nam giới có thu nhập rất thấp, mặc dù chỉ có một số trường hợp nhiễm HIV trong nhóm này. Hiệu quả thấp này có thể là do những khó khăn trong việc gắn bó với PrEP ở những nhóm này.

Nghiên cứu bao gồm 5 năm đầu tiên PrEP được cung cấp miễn phí thông qua hệ thống y tế công cộng của Pháp. Cả PrEP hàng ngày và PrEP tình huống đều được quảng bá ở Pháp.

Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện trên toàn quốc: nó sử dụng cơ sở dữ liệu ẩn danh và đại diện của tất cả những người sử dụng hệ thống y tế của Pháp.

Các nghiên cứu tương tự trên toàn quốc hoặc toàn bang so sánh tỷ lệ lây nhiễm HIV giữa những người sử dụng PrEP và những người không sử dụng, chẳng hạn như một nghiên cứu từ New South Wales ở Úc hoặc một nghiên cứu từ Scotland, có vấn đề là chỉ ra rằng những người sử dụng PrEP và những người không sử dụng thực sự có nguy cơ nhiễm HIV tương tự và do đó, chính PrEP đã dẫn đến việc giảm các ca lây nhiễm.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu 256 người đàn ông trở nên dương tính với HIV trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020 ('trường hợp') và so khớp họ với một nhóm nam giới vẫn âm tính với HIV trong cùng thời gian. , nhưng những người mà họ cho là có nguy cơ nhiễm HIV cao tương tự ('đối chứng'). Nhóm đối chứng này có số nam giới dùng PrEP và không dùng PrEP tương đương nhau.

Nếu có ít người sử dụng PrEP hơn trong nhóm nhiễm HIV, thì các nhà nghiên cứu có thể tính toán tỷ lệ các ca nhiễm đã được PrEP ngăn ngừa.

Tuy nhiên, do cơ sở dữ liệu ghi lại các đơn thuốc, chẩn đoán và thủ tục nên các nhà nghiên cứu thiếu dữ liệu cá nhân, hành vi. Do đó, tiêu chí cho 'rủi ro cao' mà họ sử dụng dựa trên những gì có sẵn trong hồ sơ ẩn danh: các bài kiểm tra.

Để nằm trong nhóm so sánh phù hợp gồm những người đàn ông vẫn âm tính với HIV, các đối tượng phải có ít nhất bốn xét nghiệm sàng lọc HIV và một xét nghiệm STI trong vòng hai năm trong thời gian nghiên cứu, và ít nhất một xét nghiệm HIV nữa sau đó. Tần suất xét nghiệm này, các nhà nghiên cứu tính toán, tương quan với "nguy cơ nền" có thể xảy ra với HIV ở tất cả những người tham gia và cũng tương tự như chế độ xét nghiệm tối thiểu mà người dùng PrEP mong đợi.

Các số liệu như sau: tổng cộng có 28.352 nam giới từ 18-65 tuổi bắt đầu sử dụng PrEP và có ít nhất một đơn thuốc lặp lại trong suốt thời gian nghiên cứu. Trong cùng một khoảng thời gian, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 18.354 người không sử dụng PrEP có "nguy cơ cao" với tần suất xét nghiệm HIV và STI được mô tả ở trên.

Trong nhóm 46.706 nam giới, cả người sử dụng và không sử dụng PrEP, có 260 người được chẩn đoán nhiễm HIV trong giai đoạn nghiên cứu.

Hai trăm năm mươi sáu trường hợp được khớp với ba đến năm đối chứng, mỗi người có nguy cơ cao tương tự và những người cũng có các đặc điểm tương tự khác, cụ thể là tuổi; địa lý; Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong khu vực của họ; và liệu họ có tham gia chương trình hỗ trợ y tế của Pháp cho những người có thu nhập rất thấp hay không. Các đối chứng gần như được chia đều giữa 591 người sử dụng PrEP và 622 người không sử dụng, nhưng các trường hợp và đối chứng không khớp với việc sử dụng PrEP - chỉ bởi các đặc điểm khác của chúng.

Kết quả
Bảy mươi ba (29%) trong số 256 người nhiễm HIV trong thời gian nghiên cứu đã sử dụng PrEP - nghĩa là 71% chưa sử dụng. Điều này có nghĩa là những người sử dụng PrEP chỉ có 40% khả năng nhiễm HIV so với những người không sử dụng - nói cách khác, nó có hiệu quả 60%.

Trong số những người sử dụng PrEP đã nhiễm HIV, hầu hết (78%) sử dụng PrEP ít hơn một nửa thời gian trong suốt thời gian nghiên cứu và chỉ 7% (năm nam giới) sử dụng hơn 75% thời gian. Ngược lại, trong số những người kiểm soát sử dụng PrEP không bị nhiễm HIV, số lượng tương đương sử dụng PrEP ít hơn một nửa thời gian (40%) và hơn ba phần tư thời gian (một lần nữa, 40%).

"Nghiên cứu không thể phân biệt giữa việc sử dụng PrEP theo yêu cầu không thường xuyên nhưng đúng cách và việc tuân thủ PrEP hàng ngày không đầy đủ."

Trong số những người sử dụng PrEP có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, 88% (64 trong số 73 người sử dụng PrEP bị nhiễm HIV) đã ngừng PrEP vào một thời điểm nào đó trong suốt thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, 34 người trong số họ đã bắt đầu lại nó, và trong số này, 47% mắc phải HIV.

Nếu những người dùng PrEP bị loại khỏi nghiên cứu sau lần ngừng thuốc đầu tiên, thì chỉ có mười người nhiễm HIV trong giai đoạn đầu tiên liên tục (mặc dù không nhất thiết phải tuân thủ hoàn toàn) với PrEP. Điều này tương đương với việc PrEP có hiệu quả 86%, miễn là mọi người không có khoảng thời gian ngừng sử dụng.

Như đã đề cập ở trên, PrEP chỉ có hiệu quả 26% ở nam giới dưới 30 tuổi (35% trường hợp nhiễm HIV là người sử dụng PrEP, gần bằng tỷ lệ 42% người sử dụng PrEP không nhiễm HIV). Nó có hiệu quả 66% ở nam giới tuổi ba mươi và 83% hiệu quả ở nam giới từ 40 tuổi trở lên.

Nó có hiệu quả 65% ở những người sống ở các thành phố lớn (dân số trên 200.000), nhưng chỉ có 28% hiệu quả ở những người sống trong các cộng đồng nhỏ (dân số dưới 10.000). Và nó chỉ có hiệu quả 24% ở những người sống ở các khu vực có tỷ lệ mắc bệnh thấp của Pháp, so với 67% ở khu vực Paris và 70% ở các khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao khác.

Trên thực tế, có một tỷ lệ cao hơn các trường hợp nhiễm HIV mới ở những người sử dụng PrEP có thu nhập đủ thấp (được định nghĩa là 50% mức nghèo của Pháp) để đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí do nhà nước tài trợ, trái ngược với hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên bảo hiểm. mọi người nhận được. Có 9 trường hợp trong số 38 nam giới sử dụng PrEP trong danh mục này (24%) so với 11 trường hợp trong số 61 nam giới không sử dụng (18%), nhưng con số quá thấp để có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng những người có thu nhập thấp - như thanh niên và những người ở nông thôn - có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục PrEP.

Kết luận
Nghiên cứu này được xây dựng để bao gồm các nhóm người sử dụng PrEP và những người không sử dụng có nguy cơ nhiễm HIV tương tự, để loại trừ sự khác biệt về nguy cơ có thể ước tính quá mức hoặc thấp hơn hiệu quả thực sự của PrEP.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận những hạn chế trong việc xác định các đối tượng kiểm soát 'nguy cơ cao', những người được xác định bằng cách họ thực hiện các xét nghiệm HIV và STI thường xuyên. Điều này có nghĩa là họ có thể bỏ sót một tỷ lệ nam giới có nguy cơ nhiễm HIV cao nhưng không xét nghiệm thường xuyên hoặc không xét nghiệm. Vì xét nghiệm là một phần của việc sử dụng PrEP, một nhóm dân số những người không xét nghiệm có nguy cơ cao 'vô hình' sẽ có xu hướng tăng tỷ lệ nhiễm HIV những người không dùng PrEP. Điều này sẽ có xu hướng tăng hiệu quả rõ ràng của nó.

Trong một bài bình luận, Tiến sĩ Liza Coyer từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Y tế Bavaria và Tiến sĩ Elske Hoornenborg thuộc Dịch vụ Y tế Công cộng Amsterdam cũng thu hút sự chú ý đến thực tế là 256 trường hợp nhiễm HIV chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số hơn 1000 trường hợp mới được chẩn đoán hàng năm ở những người đồng tính nam ở Pháp, vì vậy có thể không phải là đại diện cho tất cả những người đàn ông mới được chẩn đoán nhiễm HIV, đặc biệt là những người đàn ông có nguy cơ mắc HIV thấp hơn.

Hạn chế khác của nghiên cứu là việc đo lường việc sử dụng PrEP - tức là nạp thuốc theo toa - không thể phân biệt giữa việc sử dụng PrEP theo yêu cầu không thường xuyên nhưng đúng cách và việc tuân thủ PrEP hàng ngày không đầy đủ. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây, bao gồm cả nghiên cứu quan trọng của Pháp IPERGAY, dường như cho thấy rằng PrEP theo yêu cầu được sử dụng đúng cách cũng hiệu quả như PrEP hàng ngày - bao gồm cả trong nghiên cứu ‘thế giới thực’ này mà Elske Hoornenborg là đồng tác giả.

Theo họ nhận xét, phát hiện nổi bật nhất là hiệu quả thấp của PrEP ở nam giới trẻ tuổi, một phát hiện đã được trùng lặp trong nhiều nghiên cứu khác nhau. Coyer và Hoornenborg kêu gọi những can thiệp mang tính cấu trúc và cá nhân hóa mới để cải thiện khả năng tiếp cận, tuân thủ và tiếp tục áp dụng PrEP ở nam giới trẻ, bao gồm truy cập trực tuyến nhiều hơn, các dịch vụ sức khỏe tình dục được tích hợp vào các sáng kiến ​​cộng đồng địa phương và tiếp cận với các công thức mới lâu dài hơn của PrEP.

Vân Anh