CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 22:26:40 GMT+7

PrEP có thể ngăn chặn 60% ca nhiễm HIV ở nam giới Châu Âu

01/08/2022 | 576 lượt xem

Một nghiên cứu ở Pháp kết hợp chẩn đoán HIV mới ở nam giới trưởng thành đã dùng PrEP với chẩn đoán ở nam giới có nguy cơ tương tự nhưng chưa dùng thuốc này, đã phát hiện ra rằng hiệu quả tổng thể của PrEP trong việc ngăn chặn lây nhiễm ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao này là 60 %.

Con số hiệu quả 60% này bao gồm một số nam giới đã ngừng PrEP ít nhất ba tháng trong thời gian nghiên cứu và những người trong nhiều trường hợp đã không tiếp tục. Hiệu quả của PrEP ở nam giới không ngừng PrEP là 86%, tương tự như trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.
Hugo Jourdain và các đồng nghiệp, từ Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Thuốc và Sản phẩm Y tế (ANSM), cũng phát hiện ra rằng PrEP chỉ có 26% hiệu quả ở nam giới dưới 30 tuổi, so với 83% ở nam giới trên 40 tuổi và không có hoặc thậm chí hiệu quả tiêu cực ở nam giới có thu nhập rất thấp, mặc dù chỉ có một số trường hợp nhiễm HIV trong nhóm này. Hiệu quả thấp này có thể là do những khó khăn trong việc gắn bó với PrEP ở những nhóm này.
Nghiên cứu bao gồm 5 năm đầu tiên PrEP được cung cấp miễn phí thông qua hệ thống y tế công cộng của Pháp. Cả PrEP hàng ngày và dựa trên sự kiện đều được quảng bá ở Pháp. Nghiên cứu này được thực hiện trên phạm vi toàn quốc: nó sử dụng cơ sở dữ liệu ẩn danh và đại diện của tất cả những người sử dụng hệ thống y tế của Pháp.
Các nghiên cứu tương tự trên toàn quốc hoặc toàn bang so sánh tỷ lệ lây nhiễm HIV giữa những người sử dụng PrEP và những người không sử dụng, chẳng hạn như một nghiên cứu từ New South Wales ở Úc hoặc một nghiên cứu từ Scotland, có vấn đề là chỉ ra rằng những người sử dụng PrEP và những người không sử dụng thực sự có nguy cơ nhiễm HIV tương tự và do đó, chính PrEP đã dẫn đến việc giảm các ca lây nhiễm.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu 256 người đàn ông dương tính với HIV trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020 ('trường hợp') và so khớp họ với một nhóm nam giới vẫn âm tính với HIV trong cùng thời gian. , nhưng những người mà họ cho là có nguy cơ nhiễm HIV cao tương tự ('đối chứng'). Nhóm đối chứng này có số nam giới dùng PrEP và không dùng PrEP tương đương nhau.
Nếu có ít người sử dụng PrEP hơn trong nhóm nhiễm HIV, thì các nhà nghiên cứu có thể tính toán tỷ lệ các ca nhiễm đã được PrEP ngăn ngừa.
Tuy nhiên, do cơ sở dữ liệu ghi lại các đơn thuốc, chẩn đoán và thủ tục nên các nhà nghiên cứu thiếu dữ liệu cá nhân và hành vi. Do đó, tiêu chí về 'rủi ro cao' mà họ sử dụng dựa trên những gì có sẵn trong hồ sơ ẩn danh: các bài kiểm tra.
Để nằm trong nhóm so sánh phù hợp của những người đàn ông vẫn âm tính với HIV, các đối tượng phải có ít nhất bốn xét nghiệm sàng lọc HIV và một xét nghiệm STI trong vòng hai năm trong thời gian nghiên cứu, và ít nhất một xét nghiệm HIV nữa sau đó. Tần suất xét nghiệm này, các nhà nghiên cứu tính toán, tương quan với "nguy cơ nền" có thể xảy ra với HIV ở tất cả những người tham gia và cũng tương tự như chế độ xét nghiệm tối thiểu mà người dùng PrEP mong đợi.
Các số liệu như sau: tổng cộng có 28.352 nam giới trong độ tuổi 18-65 bắt đầu sử dụng PrEP và có ít nhất một đơn thuốc lặp lại trong suốt thời gian nghiên cứu. Trong cùng khoảng thời gian, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 18.354 người dùng không PrEP có "nguy cơ cao" với tần suất xét nghiệm HIV và STI được mô tả ở trên.
Trong nhóm 46.706 nam giới, cả người sử dụng và không sử dụng PrEP, có 260 người được chẩn đoán nhiễm HIV trong giai đoạn nghiên cứu.
Hai trăm năm mươi sáu trường hợp được khớp với ba đến năm đối chứng, mỗi người có nguy cơ cao tương tự và những người cũng có các đặc điểm tương tự khác, cụ thể là tuổi; địa lý; Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong khu vực của họ; và liệu họ có tham gia chương trình hỗ trợ y tế của Pháp cho những người có thu nhập rất thấp hay không. Các đối chứng hầu như được chia đều giữa 591 người sử dụng PrEP và 622 người không sử dụng, nhưng các trường hợp và đối chứng không khớp với việc sử dụng PrEP - chỉ bởi các đặc điểm khác của chúng.
Bảy mươi ba (29%) trong số 256 người nhiễm HIV trong thời gian nghiên cứu đã sử dụng PrEP - nghĩa là 71% chưa sử dụng. Điều này có nghĩa là những người sử dụng PrEP chỉ có 40% khả năng nhiễm HIV so với những người không sử dụng - nói cách khác, nó có hiệu quả 60%.
Trong số những người sử dụng PrEP đã nhiễm HIV, hầu hết (78%) sử dụng PrEP ít hơn một nửa thời gian trong suốt thời gian nghiên cứu và chỉ 7% (năm nam giới) sử dụng hơn 75% thời gian. Ngược lại, trong số những người kiểm soát sử dụng PrEP không nhiễm HIV, số lượng tương đương sử dụng PrEP ít hơn một nửa thời gian (40%) và hơn ba phần tư thời gian (một lần nữa, 40%).
"Nghiên cứu không thể phân biệt giữa việc sử dụng PrEP theo yêu cầu không thường xuyên nhưng đúng cách và việc tuân thủ PrEP hàng ngày không đầy đủ."
Trong số những người sử dụng PrEP có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, 88% (64 trong số 73 người sử dụng PrEP bị nhiễm HIV) đã ngừng PrEP vào một thời điểm nào đó trong thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, 34 người trong số họ đã khởi động lại nó, và trong số này, 47% có được

Đàm Hạnh