CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, ...

Thứ Tư, 12/06/2024 | 21:16:21 GMT+7

Tài liệu họp Nhóm hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS

01/07/2023 | 275 lượt xem

Ban biên tập Website xin trân trọng giới thiệu các bài trình bày tại cuộc họp nhóm hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS

Các bài trình bày bao gồm:

1. Quy chế Hoạt động nhóm kỹ thuật

2. Kế hoạch tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS

3. Tổng quan về các lĩnh vực hoạt động của khu vực tư nhân

4. Thảo luận và đề xuất