CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Thứ Ba, 27/09/2022 | 17:48:20 GMT+7

WHO đưa ra hướng dẫn mới trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)

08/07/2022 | 48 lượt xem

WHO đã công bố một bản tóm tắt kỹ thuật mới về hướng dẫn triển khai để cung cấp dịch vụ đơn giản hóa trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) để dự phòng HIV. 

Kể từ năm 2015, khi WHO khuyến nghị cung cấp PrEP bằng đường uống cho tất cả những người có nguy cơ cao mắc HIV, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa PrEP vào hướng dẫn quốc gia để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và triển khai rộng rãi các dịch vụ PrEP. Ở nhiều quốc gia, các dịch vụ đã được đơn giản hóa, số hóa và tích hợp để tăng khả năng tiếp nhận và sử dụng hiệu quả PrEP. Các xu hướng này đặc biệt được thúc đẩy bởi COVID-19, đòi hỏi các phương pháp tiếp cận sáng tạo để duy trì các dịch vụ PrEP.

Bản tóm tắt kỹ thuật này của WHO nhằm mục đích hỗ trợ một loạt các bên liên quan trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dịch vụ PrEP bằng cách cung cấp hướng dẫn thực hiện để cung cấp dịch vụ khác biệt và đơn giản hóa. Nó bổ sung và cập nhật hướng dẫn đã công bố trước đây trong Hướng dẫn về HIV hợp nhất của WHO và Công cụ thực hiện PrEP của WHO. Điều này sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu được đề ra trong Chiến lược ngành Y tế Toàn cầu 2022–2030 về HIV, Viêm gan siêu vi và Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó công nhận việc triển khai các dịch vụ PrEP là hoạt động quan trọng.

Bản tóm tắt kỹ thuật bao gồm một loạt các chủ đề:

Bắt đầu, sử dụng và ngừng PrEP đường uống: Hướng dẫn mới lưu ý rằng việc sử dụng PrEP đường uống theo tình huống (ED-PrEP, còn được gọi là 2 + 1 + 1) là thích hợp để ngăn ngừa lây nhiễm HIV qua đường tình dục cho tất cả nam giới và chuyển giới và đa dạng giới những người được chỉ định là nam giới khi sinh không sử dụng nội tiết tố dựa trên estradiol ngoại sinh. Đối với những người không đủ điều kiện cho ED-PrEP, hướng dẫn lưu ý rằng có thể ngừng PrEP uống hàng ngày bằng cách uống PrEP hàng ngày 7 ngày sau lần tiếp xúc tiềm năng cuối cùng.


Vi rút viêm gan B (HBV) và vi rút viêm gan C (HCV): Bản tóm tắt kỹ thuật nhấn mạnh rằng các dịch vụ PrEP mang lại cơ hội quan trọng để sàng lọc nhiễm HBV và HCV và cung cấp các liên kết để chăm sóc. Cả PrEP hàng ngày và ED-PrEP đều có thể được cung cấp một cách an toàn cho những người nhiễm HBV.
Chức năng thận: Hướng dẫn mới được cung cấp về tần suất đo chức năng thận, bao gồm cả việc đo chức năng thận có thể được coi là tùy chọn đối với những người từ 30 tuổi trở xuống không mắc bệnh đi kèm liên quan đến thận. Do nguy cơ suy thận vẫn thấp ở những người từ 30–49 tuổi không mắc các bệnh đi kèm liên quan đến thận, nên việc theo dõi chức năng thận cũng có thể được coi là tùy chọn trong nhóm này, tùy thuộc vào các nguồn lực sẵn có.
Tự xét nghiệm HIV (HIVST) đối với PrEP: Bản tóm tắt kỹ thuật lưu ý rằng HIVST có thể bổ sung cho các chiến lược xét nghiệm HIV hiện có đối với các dịch vụ PrEP và cho phép các phương pháp cung cấp dịch vụ khác biệt đối với PrEP đường uống và vòng âm đạo dapivirine để giảm số lượt khám tại phòng khám. HIVST cung cấp thêm một sự lựa chọn cho người dùng PrEP.
Cung cấp dịch vụ PrEP khác biệt: Cách tiếp cận cung cấp dịch vụ PrEP khác biệt là lấy con người và cộng đồng làm trung tâm và điều chỉnh các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của những người quan tâm và có thể hưởng lợi từ PrEP. Các dịch vụ PrEP khác biệt có thể làm cho các dịch vụ PrEP được chấp nhận và dễ tiếp cận hơn và hỗ trợ việc tiếp thu, bền bỉ và sử dụng hiệu quả PrEP. Bản tóm tắt kỹ thuật phác thảo một khuôn khổ chung cho việc cung cấp dịch vụ PrEP khác biệt sử dụng 4 khối xây dựng là ở đâu (vị trí dịch vụ), ai (nhà cung cấp dịch vụ), khi nào (tần suất dịch vụ) và cái gì (gói dịch vụ).
WHO tiếp tục hỗ trợ các quốc gia khi họ triển khai các dịch vụ PrEP toàn diện, khác biệt cho tất cả những ai có thể hưởng lợi từ PrEP. Mạng lưới PrEP toàn cầu của WHO sẽ tổ chức hội thảo trên web về các cập nhật đối với hướng dẫn PrEP.

Vân Anh