CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống ...

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 00:54:21 GMT+7

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

28/10/2022 | 24407 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng thông báo Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Công văn 6059

Kế hoạch tổ chức file pdf

Công văn hướng dẫn file word