CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác > Quyết định 247/2022/QĐ-AIDS ban hành Hướng dẫn tạm thời về ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 21:25:44 GMT+7

Quyết định 247/2022/QĐ-AIDS ban hành Hướng dẫn tạm thời về Triển khai đáp ứng y tế công cộng về chùm lây nhiễm HIV

07/06/2023 | 11893 lượt xem

Ban biên tập xin trân trọng giời thiệu Quyết định 247/QĐ-AIDS về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về Triển khai đáp ứng y tế công cộng về chùm lây nhiễm HIV.

Tải quyết định: download