CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu > Sách Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 ...

Thứ Ba, 23/07/2024 | 06:09:24 GMT+7

Sách Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

13/10/2020 | 5498 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu sách Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 bao gồm 4 đề án: Đề án dự phòng lây nhiễm HIV; Đề án chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS; Đề án tăng cường năng lực phòng, chống HIV/AIDS;Đề án giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Tài liệu: Dowload