CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Chăm sóc điều trị > Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội

Thứ Năm, 18/07/2024 | 20:56:34 GMT+7

Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội

10/09/2016 | 1266 lượt xem

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện 
công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với những ý nghĩa trên, Ban biên tập Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội tới quý bạn đọc:
Download sổ tay