CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác > Sổ tay hướng dẫn Tổ chức livestream áp dụng trong lĩnh vực ...

Thứ Ba, 06/12/2022 | 06:53:15 GMT+7

Sổ tay hướng dẫn Tổ chức livestream áp dụng trong lĩnh vực HIV

23/08/2021 | 6011 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Sổ tay hướng dẫn Tổ chức livestream áp dụng trong lĩnh vực HIV

Tải tại đây