CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Xét nghiệm HIV > Tài liệu đào tạo Xét nghiệm HIV

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 00:27:36 GMT+7

Tài liệu đào tạo Xét nghiệm HIV

28/09/2022 | 14843 lượt xem

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giới thiệu Tài liệu đào tạo Xét nghiệm HIV (tài liệu dành cho học viên) được phê duyệt theo quyết định 109/QĐ-K2ĐT ngày 30/9/2016 của Cục trưởng Cục Khoa học Đào tạo Bộ Y tế.

Toàn bộ tài liệu tại đây.