CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đối ...

Chủ Nhật, 25/02/2024 | 20:03:56 GMT+7

Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế"

03/07/2018 | 590 lượt xem

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Quyết định 294/QĐ-AIDS ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế"

Toàn bộ tài liệu bạn đọc tải: Tại đây