CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu > TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH SỐ ĐẶC BIỆT VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Chủ Nhật, 28/05/2023 | 17:12:12 GMT+7

TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH SỐ ĐẶC BIỆT VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

18/01/2023 | 2132 lượt xem

CƠ SỞ KHOA HỌC CHO ĐÁP ỨNG Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS – HƯỚNG TỚI CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030

Ban biên tập Trang tin điện tử phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tạp chí y học thực hành số Đặc biệt

Bạn đọc tham khảo: Tại đây