CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Đề án Đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 19:56:50 GMT+7

Báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại phiên họp với Ủy ban vấn đề xã hội quốc hội về Đảm bảo tài chính

30/07/2020 | 831 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại phiên họp với Ủy ban vấn đề xã hội quốc hội về giải pháp đảm bảo tài chính chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

download