CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Đề án Đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:20:41 GMT+7

Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

18/08/2020 | 928 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Toàn văn Quyết định quý bạn đọc có thể tải tại: Đây