CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Đề án Đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 00:05:20 GMT+7

Công văn 4849/BYT-AIDS về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

15/09/2020 | 979 lượt xem

Công văn 4849/BYT-AIDS về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Toàn văn công văn bạn đọc tham khảo tại: Đây