CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Đề án Đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Thứ Hai, 15/04/2024 | 20:29:16 GMT+7

Các bài trình bày về xây dựng đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS

23/07/2020 | 876 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các bài trình bày về về xây dựng đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS:
Vui lòng tải các bài trình bày theo danh sách sau:

1. Hướng dẫn xây dựng KHĐBTC

2. Quy trình xây dựng và phê duyệt: 

3. Giới thiệu bộ công cụ ước tính nguồn lực: 

4. Phương pháp ước tính gói dịch vụ

5. Ước tính nguồn lực chương trình

Tải tại đây: download