CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Đề án Đảm bảo tài chính nhằm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Thứ Ba, 27/09/2022 | 18:18:33 GMT+7

Công văn số 3784/BYT-AIDS về xây dựng KH Đảm bảo tài chính cho các hoạt động PC HIV/AIDS

23/07/2020 | 510 lượt xem

Công văn số 3784/BYT-AIDS về xây dựng KH Đảm bảo tài chính cho các hoạt động PC HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn số 3784/BYT-AIDS về xây dựng KH Đảm bảo tài chính cho các hoạt động PC HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PC AIDS năm 2021.

Tải toàn bộ văn bản tại: đây