CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Bộ Tài liệu truyền thông PrEP năm 2020

Thứ Ba, 03/10/2023 | 13:57:36 GMT+7

Bộ Tài liệu truyền thông PrEP năm 2020

22/02/2021 | 8942 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông PrEP năm 2020

Tờ rơi điều trị PrEP năm 2020: download

Sách mỏng về Điều trị PrEP năm 2020: download

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đọc có thể tham khảo các tài liệu truyền thông PrEP các năm trước tại: Đây