CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Tài liệu truyền thông Điều trị ARV là Dự phòng HIV

Thứ Ba, 03/10/2023 | 15:18:54 GMT+7

Tài liệu truyền thông Điều trị ARV là Dự phòng HIV

30/12/2021 | 3598 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông Điều trị ARV là Dự phòng HIV.

Link tải dưới đây

Poster 1

Poster 2

Tờ gấp

Sách mỏng