CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
Chiến lược kết thúc

dịch HIV

An toàn - hiệu quả

cùng PrEP

1 viên mỗi ngày

Đánh bay
lo lắng

Điều trị dự phòng

trước phơi nhiễm
PREP

PREP

Hãy bảo vệ
tình yêu của bạn

Uống PrEP để phòng ngừa HIV

Yêu mới khó,
PrEP - Có ngại gì

Trang chủ > Chuyên trang

Thứ Năm, 18/07/2024 | 21:22:40 GMT+7

Thông tin về Chuyển đổi số

Phòng, chống ma túy

Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV /Private Sector Engagement in HIV Control

Điều trị HIV trong tình hình COVID-19

Tài liệu truyền thông

Phổ biến kiến thức và phản hồi khách hàng

Loading...

BVĐK KV. Bắc Quang - Hà Giang

Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang - Huyện Bắc Quang - TP Hà Giang
Hotline: 02193219709

BVĐK tỉnh Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 10 - P Minh Khai - Hà Giang
Hotline: 02193866411

BVĐK H. Đồng Văn - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 7- TT Đồng Văn - huyện Đồng Văn - Hà Giang
Hotline: 02193841773

BVĐK KV. Hoàng Su Phì - Hà Giang

Địa chỉ : tổ 5 - TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

BVĐK H. Mèo Vạc - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 5 - TT Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - Hà Giang

BVĐK H. Quản Bạ - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 4 TT Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang
Hotline: 02193846123

BVĐK H. Quang Bình - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 5- TT Yên Bình - huyện Quang Bình - Hà Giang

TTKSBT tỉnh Hà Giang

Địa chỉ : Phòng Khám đa khoa chuyên khoa - tổ 7 Phường Quang Trung - TP Hà Giang

BVĐK H. Vị Xuyên - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 10 thị trấn Vị Xuyên - Hà Giang

BVĐK H. Xín Mần - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 4 thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang

BVĐK H. Yên Minh - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 6 TT Yên Minh - H.Yên Minh - T.Hà Giang

BVĐK tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ : 44 đường Lê Duẩn - phường Tân Hà - TP Tuyên Quang

BV Phổi Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn sông lô 8 xã an tường tp Tuyên Quang
Hotline: 02073822832/ 0915696486

TTYT H.Lâm Bình - Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn Bản Kè A, xã Lăng can, Lâm Bình, Tuyên Quang-Khoa Dược TTYT Lâm Bình
Hotline: 942326966

BVĐK Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, TQ-Khoa Dược TTYT huyện Chiêm Hóa
Hotline: 945737667

TTYT H. Hàm Yên - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ DP Tân Bình, TT Tân Yên, Hàm Yên, TQ-Khoa Dược TTYT huyện Hàm Yên
Hotline: 914388548

TTYT Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ 7, TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang- Khoa Dược TTYT huyện Na Hang
Hotline: 0328829888

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ ND Quyết Thắng, TTSD, Sơn Dương, TQ- Khoa Dược TTYT huyện Sơn Dương
Hotline: 0986871718